BEGIN
Inhoud Bladeren Voorafgaande Publicaties:
Zeggen wat
vanzelf spreekt Contact Overzichtsbladzijde
Niels Helsloot Niels Helsloot

 


Niels Helsloot, 'Zeggen wat vanzelf spreekt, Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie', in: Krisis 17, 1984, pp. 83-84.
© 1984, 2003 (gewijzigde spelling)

 

Verwijzingen

Althusser, Louis
          Ideologie en ideologische staatsapparaten, in: Te Elfder Ure 24, 1978: 58-103.
Austin, J.L., e.a.
Studies over taalhandelingen, Meppel/ Amsterdam 1981.
Bakker, D.M.
Kritische notities bij Ferdinand de Saussure's Cours, in: Philosophia Reformata 49, 1984: 1-34.
Belle, William van
Taal, kode, subjekt, in: Cahier de l'institut Linguistique de Louvain 3, 1978: 125-157.
Calvet, Louis-Jean
Pour et contre Saussure, Paris 1975.
Dittmar, Norbert
Handboek van de sociolinguïstiek, Utrecht/ Antwerpen 1978.
Frege, Gottlob
Funktion, Begriff, Bedeutung, Göttingen 1980: 18-39 (Funktion and Begriff, 1891), 40-65 (Ueber Sinn und Bedeutung, 1892).
Gamut, L.T.F.
Logica, taal en betekenis 1, Utrecht/Antwerpen 1982.
Hacking, Ian
Wat heeft filosofie met taal te maken?, Meppel/Amsterdam 1980.
Hartveldt, Dolf (red.)
Taalgebruik, Baarn 1978.
Houdebine, Jean-Louis
Les vérités de La Palice, ou les erreurs de la police?, in: Tel Quel 67, 1976: 87-97.
Jong, W.R. de
Logika en rationaliteit, in: Philosophia Reformata 47, 1982: 134-154.
Kafka, Franz
Het proces, in: Verzameld Werk, Amsterdam 1981: 9-177.
Kripke, Saul A.
Wittgenstein on Rules and Private Language, Oxford 1982.
Laclau, Ernesto
Discours, hegemonie en politiek, in: Krisis 15, 1984: 46-61.
MacCabe, Colin
On discourse, in: Economy and Society 8, 1979: 279-307.
Mauro, Tullio de
Une introduction à la sémantique, Paris 1969.
Mooij, Antoine
Taal en verlangen, Meppel 1979.
Morley, Dave
Texts, readers, subjects, in: Culture, Media, Language, London etc. 1980: 163-173.
Pêcheux, Michel
Language, Semantics and Ideology, Stating the Obvious, London/Basingstoke 1982 (Les vérités de La Palice 1975).
Saussure, Ferdinand de
Cours de linguistique générale, éd.crit., Paris 1979.
Vološinov, Valentin N.
Marxismus und Sprachphilosophie, Frankfurt/M usw. 1975.
Woods, Roger
Discourse analysis: the work of Michel Pêcheux, in: Ideology and Consciousness 2, 1977: 57-79.
Zima, Peter V.
Textsoziologie, Stuttgart 1980.
  
BEGIN

Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl