English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Presentaties

2007 Academie Leo Beyers voor Kunsten en Leefwetenschappen, Hoeleden (16 december); Lezing: De actuele Nietzsche, eerste lezing uit drie (wordt vervolgd in voorjaar 2009)

2007 De Literaire Affaire, Amsterdam (24 september t/m 3 december); Filosofische cursus: Vreemd! Wat doe je als je de ander niet kunt bereiken?, zes bijeenkomsten [met Cora Stam]: Hegel, Nietzsche, Bachtin, Bataille, Derrida, Butler

2007 Filosofisch café Felix & Sofie, Amsterdam (15 mei); Interview door Sandra Toom: Opgefokte taal

2007 Rotterdams Denkcafé Arminius (7 maart); Interview door Hans Kennepohl: Opgefokte taal: Judith Butler over spreekkoren en haatzaaien

2006 Studium Generale Wageningen (11 december); Lezing: De actualiteit van Friedrich Nietzsche: Lachen om de waarheid

2006 Oecumenische Kring, Wassenaar (25 oktober); Lezing: Nietzsche: De vrolijke wetenschap

2006 ISvW/Leeskring Oost, Vorden (28 april); Inleiding Vrolijke wetenschap

2005 Internationale School voor Wijsbegeerte, Ken uw klassieken: Nietzsches Vrolijke wetenschap, Leusden (29 en 30 oktober); Cursus met Martine Prange: twee inleidingen op De vrolijke wetenschap; Nietzsche als vriend / Nietzsche als Europeaan (tekstbesprekingen); Twee Nietzsches (dubbelinterview)

2004 CREA-Studium Generale, Studiebijeenkomsten 'Nietzsche over macht en moraal' (16 november); Tekstbespreking: Lof der voornaamheid

2004 Studium Generale Eindhoven (24 mei); Lezing: Wie was dat ook al weer? Nietzsche

2004 Studium Generale Groningen (27 april); Lichte lezingen over zware denkers: Friedrich Nietzsche

2004 Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, TIN-dag, Utrecht (7 februari); Paper: Communiceren, communiceren en nog eens communiceren, Over contact in tijden van ruis

2003 VU-podiumlezing, Faculteit der Wijsbegeerte VU, Amsterdam (26 november); Wie is de gelukkige? Het constructieve verlangen van Judith Butler

2003 Filosofisch café Hofmans vertellingen, Utrecht (6 oktober); Debat over De toekomst van het academische Bildungsideaal met Ingrid Robeyns en Henk Procee o.l.v. Tirza Bruggemann en Marieke Borren

2003 Filosofisch café Felix & Sofie, Amsterdam (9 september); Interview door Tiers Bakker en forumdiscussie met Wim Rietdijk en Henk Geertsema o.l.v. Erno Eskens over Beginselen

2003 Trouw (4 augustus, p. 10); Interview door Elma Drayer: Nuttig Denken; Niels Helsloot

2002 Internationale School voor Wijsbegeerte, Conferentie 'De geboorte van de tragedie uit de geest van de muziek, De actualiteit van het eerste boek van Friedrich Nietzsche', Leusden (11 mei); Lezing: Pessimisme en heldendom

2002 Filosofisch café Hofmans Vertellingen, Utrecht (1 april); Debat over Goede smaak en slechte grappen met Frank van Pamelen en Giselinde Kuipers o.l.v. Bas Belleman

2001 Studium Generale TU Delft (1 oktober); Lezing: The secret life of Nietzsche

2001 Henry Sweet Society, Annual Colloquium, München (5 september); Paper: Divine rocks. On Ferdinand de Saussure's metrics

2001 Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, TIN-dag, Utrecht (3 februari); Paper: Goddelijke rotsen [over Saussure's poetica]

2000 Studenten Plein Enschede (16 november); Lezing: De dood van God

2000 Industrieel ontwerpen, TU Delft (16 oktober); lunchlezing: Voorstellen voor Nietzscheaans ontwerponderzoek

2000 Trouw (22 september, p. 16); Interview door Yoram Stein: Als een mop

2000 Bibliotheektheater i.s.m. Rotterdams Filosofen Café, Rotterdam (17 september); Forumdiscussie met Fay Lovsky, David Flipse en Anne Feddema over Nietzsches belang voor de kunst, o.l.v. Paul van Tongeren

2000 Filosofisch café Felix & Sofie, Amsterdam (12 september), Nietzsche wie-van-de-drie, met Joep Dohmen en Hester IJsseling. Jury: MariŽtte Willemsen, Rinus VermŁe, Petrie Akkerman. Spelleider: Arjan Spit

2000 Noot, Filosofisch tijdschrift van studenten aan de Rotterdamse faculteit der Wijsbegeerte (voorjaar, p. 20-23); Henk Stomps: Interview met Niels Helsloot

2000 Internationale School voor Wijsbegeerte, Conferentie 'Ecce homo! De vele gezichten van Friedrich Nietzsche', Leusden (27 en 28 mei); Lezing: Verbinden wat eeuwig gescheiden is - over waarheid, liefde en taal; Forumgesprek met Henk Oosterling, Désirée Verweij, Arnold Labrie en Katja Rodenburg, o.l.v. Mariëtte Bakker, over de betekenis van De geboorte van de tragedie van Friedrich Nietzsche

2000 Omscholingscursus over macht, Huib Swaab, Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs (16 mei); Gastcollege: Nietzsche

2000 Studium Generale EUR, Rotterdam (30 maart); Lof der Zotheid lezing: Nietzsche & de Waarheid

2000 De kunstberg, VRT radio 3 (14 februari); Interview door Marcel Leduc

2000 Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, TIN-dag, Utrecht (5 februari); Paper: Nietzsches toon

2000 Studium Generale Maastricht (3 februari); Lezing: Friedrich Nietzsche: leven als werk

2000 College Moderne filosofie, Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, Mariëtte Willemsen, V.U. Amsterdam (11 januari); Gastcollege: Nietzsche en de filologie

2000 Het pak van Sjaalman, VRT radio 3 (10 januari); Interview door Gudrun de Geyter n.a.v. Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend

1999 Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN), Van Marum Sociëteit, Utrecht (4 november). Lezing: Lachen om jezelf

1999 Faros, Teleac/NOT, radio 5 (23 oktober); Interview door Harm Oving n.a.v. Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend

1999 Rotary Club 'Des Indes', Den Haag (18 oktober); Inleiding: Nietzsche en 'de relativiteit van de werkelijkheid'

1999 Volkskrant (11 september, Wetenschap p. 3); Interview door Maarten Evenblij: Nietzsches vrolijke wetenschap

1999 Erasmus Magazine (2 september, p. 16-17); Interview door Ad Hofstede: Pleidooi voor een vrolijke wetenschap

1999 Ontwikkelingsgroep Sociaal-cultureel werk, zevende zitting (10-11 juni); Inleiding: De sociaal-cultureel werker als levenskunstenaar en filosoof? (Bacchante, hofnar of troubadour?)

1998 Henry Sweet Society, Fifteenth Annual Colloquium, Amsterdam (16-19 september); Paper: Nietzsche's tone

1996 College Geschiedenis van de taalkunde, Hugo Brandt Corstius, U.v.A. (22 mei); Gastcollege: Saussure

1994 Henry Sweet Society, Annual Colloquium, Brighton (30 augustus-1 september); Paper: The power of repetition. Ferdinand de Saussure's research on anagrams

1994 Apeiron, Fakulteitsvereniging Wijsbegeerte, V.U., Nietzschedag (31 mei); Paper: Leven als kunst

1994 Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, TIN-dag (22 januari); Paper: Anagrammatica. Over het belang dat Saussure nog kan hebben

1993 Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde, 18e vergadering (12 november); Paper: Saussure's anagrammenonderzoek

1993 International Conference on Humor and Laughter, International Society for Humor Studies, Luxemburg (30 september-3 oktober); Paper: The fool and the troubadour in Friedrich Nietzsche's Gay Science

1992 International Conference of the Poetics and Linguistics Association, Gent (9-11 september); Paper: Towards a post-marxist theory of language

1992 Tenth International Humor Congress, Association française pour le développement des recherches sur le comique, le rire et l'humour/International Society for Humor Studies, Paris (6-9 juli); Paper: The laughter of science

1992 International Conference on Sociolinguistics, Research Committee for Sociolinguistics of the International Sociological Association, Nijmegen (9-11 juni); Paper: [met Stef Slembrouck, Universiteit van Gent] Systemic impurities, Towards an interrelational linguistics

1991 Open marktdag wetenschapsonderzoek, Utrecht (2 oktober); Paper: De konstruktie van ernst in wetenschappelijke theorievorming over lachen

1991 Forum De taal kan barsten, Amsterdam (13 september); Organisatie en voorzitterschap; bijdragen van Sorin Alexandrescu, Tony Hak, Harry Kunneman en Christoph Sauer

1990 Filosofisch café Averechts, Utrecht (19 november); Bespreking: Anton Simons, Het groteske van de taal, Amsterdam: SUA

1990 Filosofiedag, Gent (29 september); Paper: Onbedaarlijk lachen. Over de omgang met veelduidigheid bij het vormen van lachen tot wetenschappelijk objekt

1990 International Pragmatics Conference, IPrA, Barcelona (9-13 juli); Poster: Ideology, discourse, and the object of pragmatics. The case of laughter

 

Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl