English Contact Overzichtsbladzijde Uitgeverij Parrèsia Niels Helsloot

Michel Foucault, Breekbare vrijheid. De politieke ethiek van de zorg voor zichzelf

Volgende bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
Redactie: Niels Helsloot en Annemie Halsema
Inleiding: Laurens ten Kate en Henk Manschot
Vertaling: Rob van den Boorn, Pieter Thomassen, Agnès Vincenot
Amsterdam: Boom/Parrèsia 1995, 1998
ISBN 90 5352 397 9
119 pp.

 

Hoe het eigen leven in vrijheid vorm te geven? Michel Foucault schetst verschillende technieken die mensen vanaf de Oudheid gebruikt hebben om richting aan zichzelf te geven. De klassieke 'zorg voor zichzelf' hield een oproep in tot meesterschap over het eigen lichaam – over gedrag, emoties en gedachten. Dit omvatte ook een meesterschap in de omgang met anderen. Met het christendom kwam het accent juist te liggen op afhankelijkheid van anderen, met als keerzijde het verzaken van zichzelf. Aan het begin van de moderne tijd gaat de zorg voor zichzelf op in een politieke bestuurskunst. De identiteit van burgers wordt tot zorg van de staat.

Foucaults eerdere aandacht voor moderne disciplinerende technieken verschuift tijdens zijn werk aan De geschiedenis van de seksualiteit naar klassieke manieren om zichzelf te besturen. Deze heroriëntatie op de Oudheid werpt een nieuw licht op actuele mogelijkheden om vrijheid te verwerkelijken.

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl