English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

'Onbedaarlijk lachen. Over taaltheoretische objektvorming'

Volgende bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
in: Ronald Commers, red., Acta filosofiedag 1990
Delft: Eburon 1992: 113-116

 

Theorieën over taal houden zich doorgaans bezig met relatief 'zuivere' verschijningsvormen van taal, en dus niet met zoiets als lachen. Wat niet eenduidig in taal kan worden uitgedrukt, valt niet onder het onderzoeksobject. Door de uitsluiting van lachen heerst er in 'taal' een serene ernst. Zowel 'ideale' talen als alledaagse 'communicatie' vooronderstellen een behoorlijk abstracte, eenduidige samenleving. Deze theoretische promotie van ernst valt te doorbreken vanuit Wittgensteins scepsis ten aanzien van regels en Saussures onderzoek naar anagrammen.

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl