English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

'Divine rock. Ferdinand de Saussure's poetics'

Volgende bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 13 (2003), 187-231

 

Bespreking van een onuitgegeven schrift met aantekeningen van Saussure uit de periode kort voor de colleges die tot de Cours de linguistique générale hebben geleid. Het schrift gaat over een onopgelost probleem met de poëtische basis voor Saturnische verzen, dat wordt besproken binnen de filologische context van Saussures tijd. Als zodanig biedt het een nieuwe kijk op de filologische achtergrond van Saussures taalkundige werk. En passant wordt ook een tot dusver onbekend gedicht van Saussure gepresenteerd dat zijn positie illustreert.

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl