English Contact Overzichtsbladzijde Uitgeverij Parrèsia Niels Helsloot

Judith Butler, Genderturbulentie

Volgende bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
Samenstelling: Annemie Halsema en Marije Wilmink
Introductie: Annemie Halsema
Vertaling: Ineke van der Burg en Niels Helsloot
Amsterdam: Boom/Parrèsia 2000
ISBN 90 5352 620 x
144 pp.

 

De Amerikaanse filosofe Judith Butler (1956) is zonder twijfel een van de meest spraakmakende en inspirerende filosofen op het gebied van gendervraagstukken en seksualiteit van dit moment. Zij zet gangbare ideeën over sekse-identiteit en heteroseksualiteit op losse schroeven en neemt het op voor degenen die door het dominante twee-seksensysteem worden uitgesloten, zoals homoseksuelen en travestieten.

Genderturbulentie bevat een selectie vertalingen van Butlers meest belangwekkende teksten. Teksten waarin zij laat zien dat gender (de culturele invulling van sekseverschil) niet wordt gegeven met het lichaam, maar elke keer opnieuw wordt gecreëerd door de toe-eigening en herhaling van culturele normen met betrekking tot vrouwelijkheid en mannelijkheid. In Butlers ogen is gender 'doen' in plaats van 'zijn'; het lichaam vormt dan ook geen vast basis meer voor identiteit.

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl