English Contact Overzichtsbladzijde Uitgeverij Parrèsia Niels Helsloot

Judith Butler, Opgefokte taal

EERSTE bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
Vertaling: Niels Helsloot
Amsterdam: Parrèsia 2007
ISBN 978 90 73040 05 2
239 pp.

 

"Zeggen wat je denkt" is in de afgelopen jaren een beladen begrip geworden. De veelgeprezen vrijheid van meningsuiting stuit in de praktijk op grenzen. Woorden kunnen nu eenmaal kwetsen, en hebben dan tastbare gevolgen.

Judith Butler is een van de belangrijkste filosofen die Europese tradities voortzet in de Angelsaksische denkwereld. Ze heeft vooral naam gemaakt met haar opvattingen over uitsluiting op grond van geslacht.

In Opgefokte taal geeft Butler een waardevolle verdieping aan de discussie over vrije meningsuiting. Ze onderzoekt wat woorden, en andere schijnbaar puur symbolische uitingsvormen, tot daden maakt. Daarbij gaat ze in op Amerikaanse uitwassen als het verbranden van kruizen als teken van blanke superioriteit en het verbod om in het Amerikaanse leger als homo uit de kast te komen, wat onder soldaten als bedreiging zou worden opgevat.

In een speciaal voor deze uitgave geschreven voorwoord geeft Butler een uitdagende voorzet om haar bevindingen uit te werken voor de Nederlandse situatie.

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl