English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

'Zeggen wat vanzelf spreekt. Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie'

Volgende bladzijde Bladzijde LAATSTE bladzijde Volledige tekst
Krisis 17 (1984): 63-84

 

Michel Pêcheux heeft zich toegelegd op de 'discoursanalyse' en op wetenschapstheoretische problemen op dat gebied. Dit artikel geeft een inleiding op zijn Language, Semantics and Ideology (Les vérités de La Palice), waarin hij zijn invulling van het discoursbegrip uitwerkt. Door de nauwe verbinding van taal en maatschappij binnen zijn onderzoeksobject neemt Pêcheux de verdediging op zich van een nog amper ontgonnen tussenzone tussen de taalkunde en de maatschappijtheorie.

Volledige tekst


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl