English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Judith Butler

Artikelen

2004a Wie is de gelukkige? Het constructieve verlangen van Judith Butler, in: Loes Derksen en Mariëtte Willemsen, red., Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies, Amsterdam/Antwerpen: Atlas (tweede druk Amsterdam: Pandora), 179-202

Vertalingen

2007 Judith Butler, Opgefokte taal, Amsterdam: Parrèsia

2004 Uit: Judith Butler, Bodies That Matter, in: Loes Derksen en Mariëtte Willemsen, red., Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies, Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 177-178

2000 [met Ineke van der Burg] Judith Butler, Genderturbulentie, Amsterdam: Boom/Parrèsia 2000

Presentaties

2007 De Literaire Affaire, Amsterdam (3 december); Filosofische cursus: Vreemd! Wat doe je als je de ander niet kunt bereiken?, bijeenkomst Butler

2007 Filosofisch café Felix & Sofie, Amsterdam (15 mei); Interview door Sandra Toom: Opgefokte taal

2007 Rotterdams Denkcafé Arminius (7 maart); Interview door Hans Kennepohl: Opgefokte taal: Judith Butler over spreekkoren en haatzaaien

2003 VU-podiumlezing, Faculteit der Wijsbegeerte VU, Amsterdam (26 november); Wie is de gelukkige? Het constructieve verlangen van Judith Butler

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl