English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Lachen

Boeken

1999b Lachen om jezelf, Utrecht: Stichting WeTeN

1999a Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend, Baarn: Agora

Artikelen

2004b Nu serieus, in: Filosofie 14 (2): 20-24

2001d Wetenschappelijk lachen met Nietzsche, in: Filosofie en Praktijk 22 (3), 27-33

2000c Vrolijke taalwetenschap, in: Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit te Amsterdam 20, 38-41

2000b Ode aan de Zotheid, in: Noot, Filosofisch tijdschrift van studenten aan de Rotterdamse faculteit der Wijsbegeerte 7, 5-7

1992b Onbedaarlijk lachen. Over taaltheoretische objektvorming, in: Ronald Commers, red., Acta filosofiedag 1990, Delft: Eburon, 113-116

Recensies

2003b Humor is niet leuk [bespreking Simon Critchley, Humor, Londen en New York 2003], in: Filosofie en Praktijk 24 (5), 56-60

Presentaties

2002 Filosofisch café Hofmans Vertellingen, Utrecht (1 april); Debat over 'Goede smaak en slechte grappen' met Frank van Pamelen en Giselinde Kuipers o.l.v. Bas Belleman

2000 Trouw - Religie en Filosofie (22 september, p. 16); Interview door Yoram Stein: Als een mop

2000 Studium Generale Erasmus Universiteit Rotterdam (30 maart); Lof der Zotheid lezing: Nietzsche & de Waarheid

1999 Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN), Van Marum Sociëteit, Utrecht (4 november); Lezing: Lachen om jezelf

1993 International Conference on Humor and Laughter, International Society for Humor Studies, Luxemburg (30 september-3 oktober); Paper: The fool and the troubadour in Friedrich Nietzsche's Gay Science

1992 Tenth International Humor Congress, Association française pour le développement des recherches sur le comique, le rire et l'humour/International Society for Humor Studies, Paris (6-9 juli); Paper: The laughter of science

1991 Open marktdag wetenschapsonderzoek, Utrecht (2 oktober); Paper: De konstruktie van ernst in wetenschappelijke theorievorming over lachen

1990 Filosofiedag, Gent (29 september); Paper: Onbedaarlijk lachen. Over de omgang met veelduidigheid bij het vormen van lachen tot wetenschappelijk objekt

1990 International Pragmatics Conference, IPrA, Barcelona (9-13 juli); Poster: Ideology, discourse, and the object of pragmatics. The case of laughter

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl