English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Culturele en maatschappelijke implicaties van taalopvattingen

Boeken

zie: Boeken

Artikelen

1986 [e.a.] Het langzame afscheid. Debat met Ernesto Laclau over politieke filosofie, Inleiding, in: Krisis 25, 74-92

Recensies

1993b Kleur bekennen [bespreking Mascarpone, Gebroken wit. Politiek van de kleine verhalen, Amsterdam 1992], in: Krisis 51, 84-88

1991c Groteske taaltheorie [bespreking A. Simons, Het groteske van de taal. Over het werk van Michail Bachtin, Amsterdam 1990], in: Krisis 42, 96-100

Vertalingen

1992 Richard Rorty, Heidegger, Kundera, Dickens. De rol van filosofie en literatuur bij het vergelijken van culturen, in: Richard Rorty e.a., De asceet, de tolk en de verteller. Richard Rorty en het denken van het Westen, Amsterdam: Krisis, 19-37

Presentaties

1999 Ontwikkelingsgroep Sociaal-cultureel werk, zevende zitting (10-11 juni); Inleiding: De sociaal-cultureel werker als levenskunstenaar en filosoof? (Bacchante, hofnar of troubadour?)

1992 International Conference of the Poetics and Linguistics Association, Gent (9-11 september); Paper: Towards a post-marxist theory of language

1990 Filosofisch café Averechts, Utrecht (19 november); Bespreking: Anton Simons, Het groteske van de taal, Amsterdam: SUA

Zie daarnaast vooral de publicaties over Judith Butler, Antonio Gramsci en Michel Pêcheux

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl