English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Michel Pêcheux

Boeken

1995a [met Tony Hak, redactie] Michel Pêcheux. Automatic discourse analysis, Amsterdam/Atlanta: Rodopi

1991a [met Tony Hak, redactie] De taal kan barsten. Spanning tussen taalkunde en maatschappijwetenschap, Amsterdam: Krisis

Artikelen

2008 [met Tony Hak] Pêcheux's Contribution to Discourse Analysis, in: Historical Social Research / Historische Sozialforschung 33 (1): 162-184

2007 [met Tony Hak] Pêcheux's Contribution to Discourse Analysis, in: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 8(2), Art. 1, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs070218.

2000a [met Tony Hak] La contribution de Michel Pêcheux à l'analyse de discours, in: Langage et société 91: 5-33

1995f Marxist linguistics, in: Jan Blommaert, Jan-Ola Östman en Jef Verschueren, red., Handbook of Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins, 361-366

1995d [met Tony Hak] Pêcheux's contribution to discourse analysis, in: Hak en Helsloot 1995a, 3-20

1993a Neuzen in orde. Naar een post-marxistische taaltheorie, in: De Gids 156, 197-205

1991b [met Tony Hak] Michel Pêcheux. Ideologiekritiek en dekonstruktie van taaltheorieën, in: Hak en Helsloot 1991a, ix-xx

1984b Zeggen wat vanzelf spreekt. Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie, in: Krisis 17, 63-84

Recensies

1992c [met Tony Hak] Review of: Denise Maldidier, ed., L'inquiétude du discours. Textes de Michel Pêcheux, Paris: Éditions des Cendres 1990, in: Journal of Pragmatics 17, 372-376

Vertalingen

1991 Claudine Haroche, Paul Henry, Michel Pêcheux, Semantiek en de saussuriaanse breuk: de taal, taal, vertoog; Michel Pêcheux, De meervoudige materialiteit van vertogen; idem, De uiting: invoeging, artikulatie en loskoppeling; Françoise Gadet en Michel Pêcheux, Twee Saussures?; idem, 'Marxistische taalkunde'; idem "Onze generatie heeft haar dichters gedood!"; Michel Pêcheux, (De-)konstruktie van taaltheorieën, in: De taal kan barsten, Amsterdam: Krisis

Presentaties

1991 Forum De taal kan barsten, Amsterdam (13 september); bijdragen van Sorin Alexandrescu, Tony Hak, Harry Kunneman en Christoph Sauer

1992 International Conference of the Poetics and Linguistics Association, Gent (9-11 september); Paper: Towards a post-marxist theory of language

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl