English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Boeken

2001b [redactie] Tieme van Dijk, Blijmoedige beschouwingen over taal, tijd en mythen, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU en Münster: Nodus Publikationen

1999b Lachen om jezelf, Utrecht: Stichting WeTeN

1999a Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam), Baarn: Agora

1998a Een korte geschiedenis van de rede, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU en Münster: Nodus Publikationen

1995b [met Annemie Halsema, redactie] Michel Foucault, Breekbare vrijheid. De politieke ethiek van de zorg voor zichzelf, Amsterdam: Krisis/Parrèsia (heruitgave Boom/Parrèsia 1998)

1995a [met Tony Hak, redactie] Michel Pêcheux. Automatic discourse analysis, Amsterdam/Atlanta: Rodopi

1992a Van ironie naar skepsis. Over de taaltheoretische gevolgen van het socratisch-kantiaanse kennisideaal, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU en Münster: Nodus Publikationen (tweede druk 1993)

1991a [met Tony Hak, redactie] De taal kan barsten. Spanning tussen taalkunde en maatschappijwetenschap, Amsterdam: Krisis

 

Zie ook Parrèsia

Head of this page

www.nielshelsloot.nl