Vervolg Bladeren EINDE Publicaties:
Zeggen wat
vanzelf spreekt Contact Overzichtsbladzijde
Niels Helsloot Niels Helsloot

 


Niels Helsloot, 'Zeggen wat vanzelf spreekt, Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie', in: Krisis 17, 1984, pp. 63-84.
© 1984, 2003 (gewijzigde spelling)

 

Inhoud

 [Inleiding]63
1.Taaltheorie en maatschappijtheorie63
2.Het betekenisprobleem64
2.1.Frege65
2.2.Saussure67
2.3.Althusser68
3.Pêcheux' discourstheorie69
3.1.Betekenis als vanzelfsprekendheid69
3.2.Het discours als proces71
3.3.De identiteit van het subject72
4.De discourstheorie als tegendiscours75
4.1.Het proces zonder subject75
4.2.Ontidentificatie van het subject76
4.3.Het niet-identificeerbare subject77
5.De discursieve praktijk79
 Verwijzingen83Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl