English Contact Overzichtsbladzijde Uitgeverij Parrèsia Niels Helsloot

Tony Hak en Niels Helsloot, red., De taal kan barsten. Spanning tussen taalkunde en maatschappijwetenschap

Volgende bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
Inleiding: Tony Hak en Niels Helsloot
Vertaling: Tony Hak en Niels Helsloot
Amsterdam: Krisis 1991
ISBN 90 73040 03 5
xx + 117 pp.

 

In deze bundel worden teksten van Michel Pêcheux (1938-1983) in vertaling gepubliceerd (zie Vertalingen). Op het eerste gezicht lijkt Pêcheux van weinig belang naast verwante auteurs als Michel Foucault en Jacques Derrida. Is hij niet terecht in vergetelheid geraakt – tegelijk met zijn leermeester Louis Althusser en met alle (neo-)marxistische idealen? Deze bundel laat het tegendeel zien. Pêcheux is hoogst actueel. Zijn taal- en maatschappijtheorie ziet af van gemakzuchtige keuzes: Pêcheux vermijdt de ideologische vanzelfsprekendheden van zogenaamd klare, rationele en eenduidige taal. Maar hij is ook voorzichtig met dichterlijk of waanzinnig spel dat de veelduidigheid van taal uitbuit om verandering te bewerkstelligen. Taal is een eenheid vol barsten. Zelfs in de theoretische praktijk kan daardoor nog iets spannends gebeuren.

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl