Origineel
(English) Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Vertalingen

2007 Judith Butler, Opgefokte taal, Amsterdam: Parrèsia

2005 Michael Cavadino en Lode Walgrave, Genoegdoening, vergelding en rechten, in: Ido Weijers, Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten, Sleutelteksten uit het internationale debat, Amsterdam: SWP, 85-100

2005 Antony Duff, Herstellend straffen en straffend herstellen, in: Ido Weijers, Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten, Sleutelteksten uit het internationale debat, Amsterdam: SWP, 153-168

2004 Uit: Judith Butler, Bodies That Matter, in: Loes Derksen en Mariëtte Willemsen, red., Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies, Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 177-178

2001 John Locke, Een brief over tolerantie, in: Tjitske Akkerman, De kwetsbare democratie, Sleutelteksten uit de politieke theorie, Amsterdam: Aksant, 135-138

2001 Adam Smith, Arbeidsdeling, in: Akkerman, 167-169

2001 James Madison, De federalistische geschriften, in: Akkerman, 179-184

2001 Mary Wollstonecraft, Rechten van de vrouw, in: Akkerman, 201-204

2001 Claude-Henri de Saint-Simon, De vereniging van Europa, in: Akkerman, 211-214

2001 Claude-Henri de Saint-Simon, De organisator, in: Akkerman, 214-217

2001 Benjamin Constant, De vrijheid van de klassieken vergeleken met die van de modernen, in: Akkerman, 218-222

2001 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie, in: Akkerman, 223-225

2001 Alexis de Tocqueville, Democratie in Amerika, in: Akkerman, 226-233

2001 Benito Mussolini, De doctrine van het fascisme, in: Akkerman, 301-304

2001 Hannah Arendt, De oorsprong van het totalitarisme, in: Akkerman, 305-312

2001 Robert Nozick, Verdelende rechtvaardigheid, in: Akkerman, 344-347

2001 John Rawls, Een theorie over rechtvaardigheid, in: Akkerman, 348-352

2001 Michael Walzer, Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, in: Akkerman, 360-363

2000 [met Ineke van der Burg] Judith Butler, Genderturbulentie, Amsterdam: Boom/Parrèsia 2000

1997 Jane Jacobs, Handel en bestuur, twee stelsels. Een dialoog over morele grondslagen, Utrecht: Jan van Arkel

1992 Richard Rorty, Heidegger, Kundera, Dickens. De rol van filosofie en literatuur bij het vergelijken van culturen, in: Richard Rorty e.a., De asceet, de tolk en de verteller. Richard Rorty en het denken van het Westen, Amsterdam: Krisis, 19-37

1991 Claudine Haroche, Paul Henry, Michel Pêcheux, Semantiek en de saussuriaanse breuk: de taal, taal, vertoog, in: De taal kan barsten, Amsterdam: Krisis, 1-20

1991 Michel Pêcheux, De meervoudige materialiteit van vertogen, in: De taal kan barsten, 21-26

1991 Michel Pêcheux, De uiting: invoeging, artikulatie en loskoppeling, in: De taal kan barsten, 27-37

1991 Françoise Gadet en Michel Pêcheux, Twee Saussures? , in: De taal kan barsten, 38-49

1991 Françoise Gadet en Michel Pêcheux, `Marxistische taalkunde', in: De taal kan barsten, 50-54

1991 Françoise Gadet en Michel Pêcheux, "Onze generatie heeft haar dichters gedood!" , in: De taal kan barsten, 55-74

1991 Michel Pêcheux, (De-)konstruktie van taaltheorieën, in: De taal kan barsten, 75-99

1990 [e.a.] Bruno Latour, Postmodern? Nee, gewoon a-modern! Op weg naar een wetenschapsantropologie, Krisis 40, 54-73

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl