English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Scepsis

Boeken

1999a Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam), Baarn: Agora

1992a Van ironie naar skepsis. Over de taaltheoretische gevolgen van het socratisch-kantiaanse kennisideaal, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU (tweede druk 1993)

Artikelen

1995c Wetenschap begint waar kennis ophoudt, in: De Gids 158: 578-582

1990a Make-up and alteration, in: Daímon 2 [Aspectos de la filosofía de L. Wittgenstein], 115-124

Recensies

1988 Handelen zonder kennis [bespreking D.R. Hiley, Philosophy in question, Essays on a pyrrhonian theme, Chicago 1988], in: Krisis 32, 116-8

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl