English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Teksten beschikbaar op deze website

'Who are the happy few? Judith Butler's constructive desire', vertaling van 'Wie is de gelukkige? Het constructieve verlangen van Judith Butler', in: Loes Derksen en Mariëtte Willemsen (red.), Wat maakt gelukkig, Hedendaagse filosofische visies, Amsterdam/Antwerpen: Atlas 2004, pp. 179-202.

Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam), Baarn: Agora 1999

Tien jaar Parrèsia 1999

Een korte geschiedenis van de rede, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU en Münster: Nodus Publikationen 1998

Van ironie naar skepsis. Over de taaltheoretische gevolgen van het socratisch-kantiaanse kennisideaal, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU en Münster: Nodus Publikationen 1992 (tweede druk 1993)

Make-up and alteration, in: Daímon 2 [Aspectos de la filosofía de L. Wittgenstein], 1990, 115-124

Linguists of all countries ...! On Gramsci's premise of coherence, in: Journal of Pragmatics 13, 1989, 547-566

Zeggen wat vanzelf spreekt. Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie, in: Krisis 17, 1984, 63-84

 

Elders op internet

[met Tony Hak], Pêcheux's Contribution to Discourse Analysis, in: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 8(2), mei 2007, art. 1

Nietzsches toon. Antwoord van een filoloog op de opkomst van de taalkunde, in: Meesterwerk 18, juli 2000: 19-24 (volledig nummer; zie de betreffende bladzijden)

[met Tony Hak], La contribution de Michel Pêcheux à l'analyse de discours, Langage et société 91, maart 2000: 5-33

Lachen om jezelf, Utrecht: Stichting Weten 1999

 

Beperkt toegankelijk

Review of Peter Ives, Language and hegemony in Gramsci, in: Historiographia Linguistica 32 (1/2): 235-242

Marxist linguistics, in: Jan Blommaert, Jan-Ola Östman, and Jef Verschueren, eds., Handbook of Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins 1995, 361-366

[met Tony Hak], Review of: Denise Maldidier, ed., L'inquiétude du discours. Textes de Michel Pêcheux, in: Journal of Pragmatics 17, 372-376

Linguists of all countries ...! On Gramsci's premise of coherence, in: Journal of Pragmatics 13, 1989, 547-566

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl