English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Ferdinand de Saussure

Boeken

1991a [met Tony Hak, redactie] De taal kan barsten. Spanning tussen taalkunde en maatschappijwetenschap, Amsterdam: Krisis

Artikelen

2003  Divine rock, Ferdinand de Saussure's poetics, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 13: 187-231

2000c Vrolijke taalwetenschap, in: Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit te Amsterdam 20: 38-41

1995e Anagrammar, In defense of Ferdinand de Saussure's philology, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 5 (2), 231-252

1989 Linguists of all countries ...! On Gramsci's premise of coherence, in: Journal of Pragmatics 13, 547-566

1984b Zeggen wat vanzelf spreekt. Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie, in: Krisis 17, 63-84

1983 [met Mariëtte Willemsen] Er ligt een kluitje in het riet. Aanzet tot een diskussie over de kontroverse Bakker - De Saussure, in: Molaar 90, 16-19

Vertalingen

1991 Claudine Haroche, Paul Henry, Michel Pêcheux, Semantiek en de saussuriaanse breuk: de taal, taal, vertoog; Françoise Gadet en Michel Pêcheux, Twee Saussures; Michel Pêcheux, (De-)konstruktie van taaltheorieën, in: De taal kan barsten, Amsterdam: Krisis

Presentaties

2001 Henry Sweet Society, Annual Colloquium, München (5 september); Paper: Divine rocks. On Ferdinand de Saussure's metrics

2001 Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, TIN-dag (3 februari); Paper: Goddelijke rotsen [over Saussure's poetica]

1996 College Geschiedenis van de taalkunde, Hugo Brandt Corstius, U.v.A. (22 mei); Gastcollege: Saussure

1994 Henry Sweet Society, Annual Colloquium, Brighton (30 augustus-1 september); Paper: The power of repetition. Ferdinand de Saussure's research on anagrams

1994 Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, TIN-dag (22 januari); Paper: Anagrammatica. Over het belang dat Saussure nog kan hebben

1993 Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde, 18e vergadering (12 november); Paper: Saussure's anagrammenonderzoek

1992 International Conference on Sociolinguistics, Research Committee for Sociolinguistics of the International Sociological Association, Nijmegen (9-11 juni); Paper: [met Stef Slembrouck, Universiteit van Gent] Systemic impurities, Towards an interrelational linguistics

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl