English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Friedrich Nietzsche

Boeken

1999b Lachen om jezelf, Utrecht: Stichting WeTeN

1999a Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam), Baarn: Agora

1998a Een korte geschiedenis van de rede, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU

Artikelen

2003/4 Gaya scienza: Nietzsche as a friend, in: New Nietzsche Studies 5/6: 89-104

2001d Wetenschappelijk lachen met Nietzsche, in: Filosofie en Praktijk 22 (3), 27-33

2001a Nietzsche's tone, A philologist's answer to the rise of linguistics, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 11, 89-116

2000e De wet van eb en vloed, in: Katja Rodenburg, Monic Schijvenaars, Paul van Tongeren, red., Nietzsche lezen, Negentien filosofen over hun eerste kennismaking, Budel: Damon, 47-49

2000d Nietzsches toon. Antwoord van een filoloog op de opkomst van de taalkunde, in: Meesterwerk, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap 18, 19-24

2000c Vrolijke taalwetenschap, in: Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit te Amsterdam 20, 38-41

2000b Ode aan de Zotheid, in: Noot, Filosofisch tijdschrift van studenten aan de Rotterdamse faculteit der Wijsbegeerte 7, 5-7

Recensies

2004c [Bespreking André van der Braak, Hoe men wordt, wat men is. Zelfvervolmaking, zelfoverwinning en zelfvergetelheid bij Nietzsche, Budel 2004], in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte

2003a [Bespreking Sybe Schaap, Het onvermogen te vergeten. Nietzsche's herwaardering van de waarheidsvraag, Budel 2001], in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 95, 148-149

Presentaties

2007 Academie Leo Beyers voor Kunsten en Leefwetenschappen, Hoeleden (16 december); Lezing: De actuele Nietzsche, eerste lezing (wordt vervolgd in voorjaar 2009)

2007 De Literaire Affaire, Amsterdam (8 oktober); Filosofische cursus: Vreemd! Wat doe je als je de ander niet kunt bereiken?, bijeenkomst Nietzsche

2006 Studium Generale Wageningen (11 december); Lezing: De actualiteit van Friedrich Nietzsche, Lachen om de waarheid

2006 Oecumenische Kring, Wassenaar (25 oktober); Lezing: Nietzsche, De vrolijke wetenschap

2006 ISvW/Leeskring Oost, Vorden (28 april); Inleiding: Vrolijke wetenschap

2005 Internationale School voor Wijsbegeerte, Ken uw klassieken: Nietzsches Vrolijke wetenschap, Leusden (29 en 30 oktober); Cursus met Martine Prange: twee inleidingen op De vrolijke wetenschap; Nietzsche als vriend / Nietzsche als Europeaan (tekstbesprekingen); Twee Nietzsches (dubbelinterview)

2004 CREA-Studium Generale, Studiebijeenkomsten 'Nietzsche over macht en moraal' (16 november); Tekstbespreking: Lof der voornaamheid

2004 Studium Generale Eindhoven (24 mei); Lezing: Wie was dat ook al weer? Nietzsche

2004 Studium Generale Groningen (27 april); Lichte lezingen over zware denkers: Friedrich Nietzsche

2002 Internationale School voor Wijsbegeerte, Conferentie 'De geboorte van de tragedie uit de geest van de muziek, De actualiteit van het eerste boek van Friedrich Nietzsche', Leusden (11 mei); Lezing: Pessimisme en heldendom

2001 Studium Generale TU Delft (1 oktober); Lezing: The secret life of Nietzsche

2000 Studenten Plein Enschede (16 november); Lezing: De dood van God

2000 Industrieel ontwerpen, TU Delft (16 oktober); Lunchlezing: Voorstellen voor Nietzscheaans ontwerponderzoek

2000 Trouw - Religie en Filosofie (22 september, p. 16); Interview door Yoram Stein: Als een mop

2000 Bibliotheektheater i.s.m. Rotterdams Filosofen Café, Rotterdam (17 september); Forumdiscussie met Fay Lovsky, David Flipse en Anne Feddema over Nietzsches belang voor de kunst, o.l.v. Paul van Tongeren.

2000 Filosofisch café Felix & Sofie, Nietzsche wie-van-de-drie (12 september), met Joep Dohmen en Hester IJsseling. Jury: Mariëtte Willemsen, Rinus Vermüe, Petrie Akkerman. Spelleider: Arjan Spit.

2000 Noot, Filosofisch tijdschrift van studenten aan de Rotterdamse faculteit der Wijsbegeerte (voorjaar, p. 20-23); Henk Stomps: Interview met Niels Helsloot

2000 Internationale School voor Wijsbegeerte, Conferentie 'Ecce homo! De vele gezichten van Friedrich Nietzsche' (27 en 28 mei); Forumgesprek met Henk Oosterling, Désirée Verweij, Arnold Labrie en Katja Rodenburg, o.l.v. Mariëtte Bakker, over de betekenis van De geboorte van de tragedie van Friedrich Nietzsche; Lezing: Verbinden wat eeuwig gescheiden is - over waarheid, liefde en taal

2000 Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs, Omscholingscursus over macht, Huib Swaab (16 mei); Gastcollege: Nietzsche

2000 Studium Generale Rotterdam (30 maart); Lof der Zotheid lezing: Nietzsche & de Waarheid

2000 De kunstberg, VRT radio 3 (14 februari); Interview door Marcel Leduc

2000 Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, TIN-dag (5 februari); Paper: Nietzsches toon

2000 Studium Generale Maastricht (3 februari); Lezing: Friedrich Nietzsche: leven als werk

2000 College Moderne filosofie, Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, Mariëtte Willemsen, V.U. (11 januari); Gastcollege: Nietzsche en de filologie

2000 Het pak van Sjaalman, VRT radio 3 (10 januari); Interview door Gudrun de Geyter

1999 Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN), Van Marum Sociëteit (4 november); Lezing: Lachen om jezelf

1999 Faros, Teleac/NOT, radio 5 (23 oktober); Interview door Harm Oving

1999 Rotary Club 'Des Indes', Den Haag (18 oktober); Inleiding: Nietzsche en 'de relativiteit van de werkelijkheid'

1999 Volkskrant - Wetenschap (11 september, p. 3); Interview door Maarten Evenblij: Nietzsches vrolijke wetenschap

1999 Erasmus Magazine (2 september, p. 16-17); Interview door Ad Hofstede: Pleidooi voor een vrolijke wetenschap

1999 Ontwikkelingsgroep Sociaal-cultureel werk, zevende zitting (10-11 juni); Inleiding: De sociaal-cultureel werker als levenskunstenaar en filosoof? (Bacchante, hofnar of troubadour?)

1998 Henry Sweet Society, Fifteenth Annual Colloquium, Amsterdam (16-19 september); Paper: Nietzsche's tone

1994 Apeiron, Fakulteitsvereniging Wijsbegeerte, V.U., Nietzschedag (31 mei); Paper: Leven als kunst

1993 International Conference on Humor and Laughter, International Society for Humor Studies, Luxemburg (30 september-3 oktober); Paper: The fool and the troubadour in Friedrich Nietzsche's Gay Science

 

Head of this page

www.nielshelsloot.nl