Vervolg Bladeren Voorafgaande Publicaties:
Zeggen wat
vanzelf spreekt Contact Overzichtsbladzijde
Niels Helsloot Niels Helsloot

 


Niels Helsloot, 'Zeggen wat vanzelf spreekt, Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie', in: Krisis 17, 1984, pp. 64-65.
Hoofdstuk 2.
© 1984, 2003 (gewijzigde spelling)

 

Het betekenisprobleem

Pêcheux oriënteert zich op maatschappijtheoretisch niveau vooral op zijn leermeester Althusser, en op taaltheoretisch niveau op Frege. Voor een goed begrip van Pêcheux is er enig inzicht [p. 65:] nodig in hun theorievorming. Bovendien valt er niet te ontkomen aan een uiteenzetting met Saussure, de geestelijke vader van de moderne taalkunde én van het Franse structuralisme (de filosofische stroming waarvan ook Althusser deel uitmaakt). Deze omweg kan de zwakke schakel tussen maatschappij- en taaltheorie zichtbaar maken waarin Pêcheux het aangrijpingspunt voor zijn discourstheorie vindt.

  
Vervolg
 2.1. Fregep. 65
 2.2.Saussure67
 2.3.Althusser68
Inhoud

Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl