English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Artikelen

2008 [met Tony Hak] Pêcheux's Contribution to Discourse Analysis, in: Historical Social Research / Historische Sozialforschung 33 (1): 162-184

2007 [met Tony Hak] Pêcheux's Contribution to Discourse Analysis, in: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 8(2), Art. 1 (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs070218)

2004b Nu serieus, in: Filosofie 14 (2), 20-24

2004a Wie is de gelukkige? Het constructieve verlangen van Judith Butler, in: Loes Derksen en Mariëtte Willemsen, red., Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies, Amsterdam/Antwerpen: Atlas (tweede druk Amsterdam: Pandora), 179-202

2003  Divine rock, Ferdinand de Saussure's poetics, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 13, 187-231

2003/4 Gaya scienza: Nietzsche as a friend, in: New Nietzsche Studies 5/6, 89-104

2001e Gramsci, Antonio (1891-1937), in: Raj Mesthrie, red., Concise encyclopedia of sociolinguistics, Oxford: Pergamon, 873

2001d Wetenschappelijk lachen met Nietzsche, in: Filosofie en Praktijk 22 (3), 27-33

2001c Een happy einde, Inleiding in: Tieme van Dijk, Blijmoedige beschouwingen over taal, tijd en mythen, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 7-17

2001a Nietzsche's tone, A philologist's answer to the rise of linguistics, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 11, 89-116

2000e De wet van eb en vloed, in: Katja Rodenburg, Monic Schijvenaars, Paul van Tongeren, red., Nietzsche lezen, Negentien filosofen over hun eerste kennismaking, Budel: Damon, 47-49

2000d Nietzsches toon. Antwoord van een filoloog op de opkomst van de taalkunde, in: Meesterwerk, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap 18, 19-24

2000c Vrolijke taalwetenschap, in: Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit te Amsterdam 20, 38-41

2000b Ode aan de Zotheid, in: Noot, Filosofisch tijdschrift van studenten aan de Rotterdamse faculteit der Wijsbegeerte 7, 5-7

2000a [met Tony Hak] La contribution de Michel Pêcheux à l'analyse de discours, in: Langage et société 91, 5-33

1999c Tien jaar Parrèsia

1998b Gramsci, Antonio (1891-1937), in: Jacob L. Mey, ed., Concise encyclopedia of pragmatics, Amsterdam: Elsevier, 1070-1071

1995f Marxist linguistics, in: Jan Blommaert, Jan-Ola Östman en Jef Verschueren, red., Handbook of Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins, 361-366

1995e Anagrammar, In defense of Ferdinand de Saussure's philology, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 5, 231-252

1995d [met Tony Hak] Pêcheux's contribution to discourse analysis, in: Hak and Helsloot 1995a, 3-20

1995c Wetenschap begint waar kennis ophoudt, in: De Gids 158: 578-582

1993a Neuzen in orde. Naar een post-marxistische taaltheorie, in: De Gids 156, 197-205

1992b Onbedaarlijk lachen. Over taaltheoretische objektvorming, in: Ronald Commers, red., Acta filosofiedag 1990, Delft: Eburon, 113-116

1991b [met Tony Hak] Michel Pêcheux. Ideologiekritiek en dekonstruktie van taaltheorieën, in: Hak en Helsloot 1991a, ix-xx

1990a Make-up and alteration, in: Daímon 2 [Aspectos de la filosofía de L. Wittgenstein], 115-124

1989 Linguists of all countries ...! On Gramsci's premise of coherence, in: Journal of Pragmatics 13, 547-566

1987 Stop making sense. Diskoers tegen de analysedwang, in: Tom Koole, Christoph Sauer, Jan ten Thije, red., Taal, ideologie en instituties, Utrecht: Linguistiek R.U.U., 25-33

1986 [e.a.] Het langzame afscheid. Debat met Ernesto Laclau over politieke filosofie, Inleiding, in: Krisis 25, 74-92

1984b Zeggen wat vanzelf spreekt. Taal en subjektiviteit in Pêcheux' diskoerstheorie, in: Krisis 17, 63-84

1984a Literatuurtheoretisch fundamentalisme in de praktijk, in: Molaar 94, 12-14

1983 [met Mariëtte Willemsen] Er ligt een kluitje in het riet. Aanzet tot een diskussie over de kontroverse Bakker - De Saussure, in: Molaar 90, 16-19

 

Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl